GARANTÍMOSLLE QUE A SÚA EMPRESA TERÁ PRESENZA INTERNACIONAL

Representante en Ferias: Com.ferial

Sóanlle estes casos?

  A feira máis importante do meu sector celébrase noutro país e…

Sei que se viaxara a aquel mercado tan estraño tería posibilidades de incrementar as miñas vendas porque o meu produto é moi demandado alí pero…

Para lograr o produto ou provedor desexado debo visitar a fábrica en China ou India pero…

Eu xa participo en feiras e viaxes nos que consigo bos contactos pero…

Clientes- Que quieren exportar pero...
Ninguén na miña empresa pode dar o seguimento necesario aos contactos.

Simplemente non teño tempo de ir nin a feiras, nin a viaxes e ademais custan moitos cartos.

Nunha feira hai uns 2.500 expositores, quen selecciona e filtra as visitas? Quen e como prepara a Axenda de viaxe? Como dispoñer inmediatamente dun informe tras as reunións?

Se non falo idiomas, como negociarei en chinés, inglés ou francés ese acordo tan interesante? Como facerme entender no hotel, na feira ou nos aeroportos?

Clientes- Que queren exportar pero...

A SOLUCIÓN É VALTRADING E O SEU SERVIZO ©OM.FERIAL

Valtrading acode regularmente a feiras internacionais de múltiples produtos e sectores nos 5 continentes. Este Servizo (Simple ou Plus) é aplicable a Feiras e Viaxes. A correcta selección dun cliente, un provedor ou un produto nunha viaxe ou nunha feira, poder visitar en poucos días a todos grazas a unha boa organización e facer un seguimento inmediato dos contactos, son vantaxes de ©om.ferial que provocan resultados positivos inmediatos na súa conta de resultados. Pídanos referencias concretas. Sorprenderase.

©om.ferial (simple)

Preparación de Axenda e Organización.

Valtrading organízalle todo o traballo previo analizando un a un cada expositor, provedor ou cliente a visitar. Organizámoslle todos os trámites coa organización da feira, a axencia de viaxes e/ou as embaixadas ou consulados. Todo preparado para que vostede viaxe, aproveite o tempo e o diñeiro ao 100% e peche o seu negocio con éxito.

©om.ferial+ (plus)

Axenda, Organización, Viaxe e Seguimiento.

Valtrading completa o traballo antes explicado, representándoo na viaxe e/ou acompañándoo e asesorándoo. Posteriormente prepárase un informe dos acordos acadados e dáse seguimento a cada expositor, provedor ou cliente visitado para que non se perda ningunha oportunidade e ningún negocio. Os nosos clientes gañaron moitos cartos grazas a ©om.ferial 

COM.EX_p      Com.promex      Com.plet