TODO EN UN.

IDEAL PARA EMPRESAS QUE EXPORTEN E/O IMPORTEN E NECESITEN REDUCIR CUSTOS.

Outsourcing del Departamento Internacional

Outsourcing do Departamento Internacional na súa totalidade.

©om.pletDepartment soporta a subcontratación de TODOS os servizos de Exportación, Importación ou ambas facetas ao mesmo tempo, tanto na súa vertente administrativa como na comercial, para todos os mercados internacionais e a través dun Contrato de Arrendamento de Servizos Profesionais.

Vantaxes do ©om.plet Department:

 • Unha única factura mensual.
 • Gasto desgravable ao 100%.
 • Sen custos especiais nin a rixidez que atopa na contratación laboral.
 • A súa empresa representada por expertos de recoñecido prestixio.
 • Custo menos á contratación dun operario medio.
 • Atención Completa da exportación e a importación.
 • Tamén da vertente administrativa, loxística e comercial.
 • O servizo dáselle con exclusividade.
 • Con confidencialidade.
 • Vostede pode volver a internalizar o seu Departamento Internacional.
 • Ideal para empresas que xa exporten e/ou importen e precisen reducir os seus custos de xestión.

COM.EX VALTRADING      COM.FERIAL VALTRADING      COM.PROMEX VALTRADING