TOT EN UN.
IDEAL PER EMPRESES QUE EXPORTIN I / O IMPORTIN I NECESSITIN REDUIR ELS SEUS COSTOS

Outsourcing del Departamento Internacional

Outsourcing del Departament Internacional íntegrament.

©om.plet Department comporta la subcontractació de TOTS els serveis d’Exportació, Importació o ambdues facetes al mateix temps, tant en el seu vessant administratiu com en el comercial, per a tots els mercats internacionals i mitjançant un Contracte d’Arrendament de Serveis Professionals.

Avantatges del © om.plet Department:

 • Una única factura mensual.
 • Despesa desgravable al 100%
 • Sense costos socials de la rigidesa que troba en la contractació laboral.
 • La seva empresa representada per experts de reconegut prestigi.
 • Cost menor a la contractació d’un operari mitjà.
 • Atenció Completa de l’exportació i la importació.
 • També del vessant administratiu, logístic i comercial.
 • El servei se li dóna amb exclusivitat.
 • Amb confidencialitat.
 • Vostè pot tornar a internalitzar el seu Departament Internacional.
 • Ideal per a empreses que ja exportin i / o importin i necessitin reduir els seus costos de gestió.

COM.EX VALTRADING      COM.FERIAL VALTRADING      COM.PROMEX VALTRADING