CURSOS DE VENDA, COMERCIO EXTERIOR
E FORMACIÓN EMPRESARIAL ESPECIALIZADA EN NEGOCIOS INTERNACIONAIS.

Formación en ventas y comercio exterior
Hoxe a diferenza non a marca nin o produto nin o prezo. A diferenza está nas persoas. Por iso, a formación, a confianza e o saber facer son os piares do éxito no S.XXI.
Víctor J. Muñoz- Director de Valtrading

Experiencia.

Desde 2005 Valtrading impartiu Cursos de Venda, Comercio Exterior e Formación Empresarial especializada en negocios internacionais, tanto para os clientes dos nosos servizos comerciais como para outras empresas privadas, ONG como Sotermun ou Iberoquipu, sindicatos como USOCV, asociacións como Acocex e, tamén, para algunhas Cámaras de Comercio nacionais.

Cursos adaptados e deseñados á súa propia medida.

Os nosos cursos axústanse á realidade e necesidade de cada empresa, asociación ou institución coas que traballamos. Do mesmo xeito, impartimos os cursos nas súas propias instalacións, adaptándoas ao tempo, número de alumnos – directivos -empregados e contidos máis convenientes en cada caso.

Cursos moi prácticos para incrementar as vendas e lograr a excelencia.

A aplicación práctica dos coñecementos adquiridos así como a mellora dos resultados ou a optimización e aforro de tempo e recursos son percibidos de xeito inmediato. O grao de satisfacción dos empregados e empresarios tras os nosos cursos acada o sobresaínte.

©on.formex: Formación en vendas e comercio exterior.

  • Cursos de: Vendas – Comercio Exterior – Documentación e Trámites de Comercio Internacional – Créditos Documentarios e outros Modos de Cobro – Creación do Plan Estratéxico de Internacionalización, etc.
  • Selección e Formación de persoal para o seu departamento interno.
  • Conferencias, charlas e motivación de grupos especializados en comercio internacional.
  • Coaching para directivos e mandos con responsabilidade en vertentes internacionais do seu negocio.