SE ESTÁ BEN INFORMADO PARTE CON VANTAXE

Consultoría de exportación e internacionalización

Quizais para a consecución dos seus obxectivos serán necesarias algunhas accións previas e determinada información, co gallo de diminuír riscos, reducir posibles custos e incrementar as súas vendas no futuro.

Por outro lado, pode que teña a necesidade de levar a cabo nun momento determinado algunha acción moi específica de comercio internacional para a cal precise un asesoramento profesional.

Servizos ©on.sultex:

 • Estudos de mercado.
 • Organización de enquisas de marca e probas de produto.
 • Busca e Listados de axentes, clientes, provedores en mercados exteriores.
 • Selección de mercados: Semáforos de Mercado.
 • Análises de custos de apertura no estranxeiro.
 • Localización e xestión de subvencións e apoios á internacionalización.
 • Consultas sobre continxentes.
 • Consultas arancelarias, IVE, etc.
 • Información sobre documentación internacional.
 • Localización e xestión de depósitos aduaneiros e zonas francas.
 • Redacción e asesoramento en contratos internacionais compra-venda, axencia, distribución, franquía, etc.

VALTRADING é unha consultoría de exportación e internacionalización que lle axudará a incrementar as súas vendas, reducindo riscos e custos.

En VALTRADING contamos co mellor equipo de consultores de exportación. Coñeza aos profesionais que o asesorarán no seu proceso de exportación e internacionalización da súa empresa. Consultrores VALTRADING.